Deniz Ünsalan

Deniz Ünsalan

1953 yılında İzmir’de doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Ankara’da tamamladı. 1970’de Deniz Lisesi’ni, 1973 yılında Deniz Harp Okulu’nu bitirdi. Temel İhtisas Sınıf Okulu Eğitimi ve Donanma Komutanlığı bağlısı gemilerde stajını tamamlayarak, 1975 yılında Deniz Kuvvetleri’nde göreve başladı. 1977-1980 yılları arasında Naval Postgraduate School’da yüksek lisans eğitimi gördü. 1994 yılına kadar Deniz Kuvvetleri’nin çeşitli kara ve deniz birliklerinde ve Deniz Harp Okulu’nda görev yaptı. Deniz Harp Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalıştığı yıllarda doktora çalışmalarına devam ederek 1993’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Gemi İnşaatı bilim dalında “Doktor” ünvanı aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakülteleri’nde ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1996 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör ünvanlarını aldı. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Deniz Ünsalan