Hasret Çomak

Home
Up

 

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK

Kocaeli Üniversitesi   Rektör Yardımcısı                                                                            

           

 

          1956 yılında Bartın’da doğmuştur. Deniz Kuvvetleri  namına eğitim gördüğü Kara Harp Okulu’ndan 1976’da  mezun olmuştur.  

          1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat  Fakültesi’ni ve  1988’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni   bitirmiştir.          

           İstanbul Üniversitesi’nde; 1984 yılında  “Uluslararası  İlişkiler”  Yüksek Lisans eğitimini bitirmiş, 1987’de “İktisat Doktoru” ve 1990’da   “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru”   olmuştur.        

          “Uluslararası İlişkiler” Anabilim Dalı’nda 1996’da “Doçent” unvanını almış  ve  1997 yılında   Albay rütbesine  terfi etmiştir.  Deniz Harp Okulu’nda anabilim dalı ve bölüm başkanlıkları görevlerini yürütmüş ve  2000 yılı sonunda istekle emekli olmuştur.          

           2001 yılında Kocaeli Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe yükseltilmiş ve atanmıştır. Müteakiben Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlığı’na ve  Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’na getirilmiştir.  

           22 Temmuz 2003 - 23 Kasım 2005 tarihleri arasında  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi  Dekanlığına atanmıştır.    

           24 Kasım 2005 – 4 Aralık 2006 tarihleri arasında  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmüştür.  

           5 Aralık 2006 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcılılığına atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir.  

          20 ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluş, vakıf ve derneğin üyesidir. Eşi, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Üyesidir. 

   

 

       

Home | Serdar DURAT | Haluk ÜNALDI | Zafer BETONER | Tınaz TİTİZ | Mehmet ERHUN | Barbaros ABA | Hasret Çomak

This site was last updated 11/18/11