SERDAR DURAT

 

Home
GERİ

              

LİDER TANRI DEĞİLDİR TAPILMAZ:

 

Değerli düşünür dostlarım,

Liderler, kitleleri ortak bir ülkü ve vizyon doğrultusunda etkileyebilen, ayni değerler etrafında birleştirebilen, harekete geçirebilen ve peşinden sürükleyebilen insanlardır.

Karizmatik kişilikleri ile söylemlerine inandırmayı ve toplumsal enerjiyi yükseltmeyi  çok iyi becerirler. Bu yeteneğin doğmatik bir allah vergisi olduğuna inanırım. Sonradan ve zorlama ile lider olunamayacağı kanaatimi muhafaza ediyorum. 

Lider ;vizyon oluşturur, amaç ve hedefler ile bunlara ulaşmak için gerekli stratejileri belirler. Kaynakların kullanımına ilişkin öncelikleri ve prensipleri/kuralları dikte eder. Mahiyetine ve yönettiği toplumlara nasıl davranmaları gerektiği talimatını verir. Otokratik liderler bütün bu eylemlerini hesap verme gereği ve denetlenme ihtiyacı duymaksızın tek adam otoritesi ile icra ederler. Güçlerini baskıcı ve caydırıcı profillerinden alır, başında oldukları grupların koşulsuz biat geleneğinden beslenirler.

Vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz olmak en büyük tutkularıdır. 

Demokrasi kültürünün hakim olduğu ortamlarda ise liderler şeffaflık ve denetlenebilirlik esasına göre görev yaparlar,ortak akıl yöntemini benimserler ve asla, lideri oldukları gruplara hesap vermekten,gerektiğinde yetki delegasyonu yapmaktan kaçınmazlar. Kitlesel refleksleri yönlendirir ve gönüllü katılımı teşvik ederler.

 Her iki tür liderlikte de insanın egolarına yenik düşmesi ve tevazu kontrolunu yitirip başkalarını sevk ve idare etmenin,kural koyucu olmanın sanal şehvetine kapılarak hatalar yapması mümkündür. Bahsekonu hatalardan sakınmak için liderin kesinlikle denetlenmeye açık olması, toplumun refah düzeyi ve özgürlük alanlarını genişletmek üzere hizmetlerini sunması ve sürdürülebilir değer yaratma çabası içinde ve nihayet icap ettiğinde yerine geçebilecek adayları yetiştirebilecek olgunluğa/özgüvene sahip olması gerekir.

 Efsaneye göre,Antik Roma’da muzaffer bir general sokaklardan geçerken bazen peşinden bir uşak gelirmiş ve bu uşağın görevi o generale ‘’memento mori’’ yani öleceğini hatırla demekmiş. Faniliğinin hatırlatılması bu kahraman generalin sağduyulu kalmasına ve alçak gönüllü olmasına katkıda bulunurmuş.

Bizim kültürümüzdeki ‘’Böbürlenme padişahım senden büyük allah var’’ deyişi de bu kapsamda çok anlamlıdır.

 Değerli düşünürler, lider konumundaki kişilere saygı ve hayranlık duymak, öngörülerine ve fikri zenginliklerine inanmak,gönülden destek vermek,iradelerine ve misyonları uğruna hayatlarını adamalarına sempati duymak çok doğal bir şey ama lideri tanrısallaştırmak ve olağanüstü mistik güçler ile donatmak hevesi, adeta taparmışcasına kusursuzlaştırmak gayretleri çok yanlış bir temayüldür.

 Bu yaklaşım hem lidere ve hem de o liderin yönetmeye talip olduğu topluluklara zarar verir. Bu gerçeklik en küçük gruplardan/camialardan ülkelere kadar geçerlidir kanısındayım. Tarihsel perspektif ile baktığımızda görülür ki ;Her devir ve toplum o zamanın koşulları ve o cemiyetin genel tercihleri uyarınca kendi liderini çıkarmıştır.

Tabana yayılmış sosyal destek olmadan sadece korkutarak/sindirerek lider konumunda ilelebet kalabilmek mümkün değildir.

Zaten aslında bunlar liderden çok diktatör profilinde göreve gelirler ve muayyen bir süre hüküm sürdükten sonra genellikle çok dramatik bir şekilde giderler.

 Netice olarak yine bir Türk atasözü ile bitirmek istiyorum daima ‘’Ne oldum değil ne olacağım demeli ‘’ gerek görev ve gerekse ömür döngüsü sonrasında da tapınılmadan ancak yürekten sevilerek,gönüllerdeki itibarlı konumunu koruyabilecek şekilde liderlik yapmak esas olmalı diye düşünüyorum. 

Saygılarımla 

Serdar DURAT

 Stratejist

 01.12.2011

 

   

 

       

This site was last updated 02/29/12