SERDAR DURAT

Home
Up

 

 

SORUN ÇÖZME SÜREÇLERİNDE ÖNCELİK YÖNETİMİ

 

Genel ve basit bir tanım yapmak gerekirse SORUN demek herhangi bir kişinin,kurumun, örgütün ve/veya ülkenin içinde bulunduğu ve değiştirilmek istenen;beka-refah ve mutluluk düzeyini olumsuz yönde etkileyen koşullar kümesi demektir.

SORUN ÇÖZMEK ise bu olumsuz koşulların sorun sahibinin çıkarları ve beklentileri doğrultusunda  değiştirebilmesi/ıslah  edilebilmesidir.

Bir sorunun çözülebilmesi için her şeyden önce doğru tespit edilebilmesi ve tanımlanabilmesi zarureti vardır. Bu tespit ve teşhis ne denli sağlıklı olursa çözüm için sarf edilecek gayretlerin etkinliği de o denli yüksek olabilir.

Sorun stoğunda bir den çok sorun var ise; verilmesi gereken ilk ve en önemli karar mevcut sorunların sahibine yarattığı güçlükler dikkate alınarak çözüm için bir öncelik sıralamasına tabi tutulmalarıdır. Bu sıralamada en basitten en karmaşık olana doğru bir dizi yaratılması faydalı olur. Zira her bir sorunun çözümü için kaynak tahsisine ve tüketimine ihtiyaç vardır.Bu kaynaklar bazen zaman, bazen emek ve enerji, bazen de bireysel ve/veya kurumsal materyal güç olabilir. Bahse konu kaynaklar sonsuz / sınırsız değildir ve çok dikkatli şekilde tüketilmelidir. Kaynaklar mevcut sorunların tümünün ayni anda çözülebilmesi için yeterli olmayabilir işte bu aşamada (Sorun çözme süreçlerinde öncelik yönetimi)devreye girmektedir.

Bir an için trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye getirilen bir hastayı düşünelim. Doktorlar öncelikle hastanın hayatta kalabilmesi için gerekli acil müdahaleleri yaparlar o sırada hastanın deforme olan estetik görüntüsünün düzeltilmesi ile ilgilenmezler, en azından bu kaygıyı daha sonraya ertelerler. Aksi takdirde estetik sorunları giderilmiş ama ex olmuş bir hasta kalır ellerinde..

          Sorun çözümünde duruş-davranış biçimlenmesi ve bireysel-kurumsal-uluslar arası ilişkilerin düzenlenmesi adına da ciddi disiplinler geliştirilmesi gereklidir.     Çözüm için bazen talepkar ve ısrarcı bir dik duruş  gerekebileceği gibi bazen de özverili ve uzlaşıcı bir tavır gerekebilir.

Sorun çözme yeteneği gelişmiş kişi-kurum ve ülkeler bu dengeyi ve öncelik tespitini doğru olarak yapabilirler ve kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanarak minimum sorunla yaşayabilmeyi becerirler. Sıfır sorun doğanın-insanın tabiatına ve hayatın gerçeklerine aykırıdır.

 

Saygılarımla

Serdar DURAT

Stratejist ve Yönetim Danışmanı

19 Şubat 2010

 

     
       

Home | Makaleler 7 | Makaleler 8 | Makaleler 9 | Makaleler 10 | Makaleler 20 | Makaleler 21 | Makaleler 22

This site was last updated 02/29/12